STP - Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu STP ra khỏi diện bị cảnh báo

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu STP ra khỏi diện bị cảnh báo.

Chi tiết tải về Tại đây.

Chia sẻ: